עיריית נתניה

עיריית נתניה

בשנים האחרונות פועלת עיריית נתניה, בהובלת הנהלת העירייה, להפיכתה של נתניה לעיר חכמה באמצעות תכנית אב ויצירת מתודולוגיה מוסדרת המיושמת בשיתוף עם המינהלים והאגפים השונים, גופי הסמך, גורמים צד ג' והח"מ, כסגן מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע אשר מרכז ומוביל את נושא היישום. תפיסה זו מציבה בראש ובראשונה את התושבים במרכז, לצד חשיבה אסטרטגית, ניתוח צרכי התושבים והשקעת משאבים רבים בפיתוח הטכנולוגי הדרוש לשיפור איכות חייהם.

העיר החכמה מהווה נדבך חשוב במדיניות העירונית הכוללת בנתניה וזאת כחלק מהתפיסה ההתפתחותית הרצויה הדורשת התקדמות בשלל מדדים כגון אסטרטגיה, תרבות ארגונית,תהליכים פנים ארגוניים, טכנולוגיות ומידע וכמובן  שירותים ובפרט שירותים דיגיטליים לתושבים. תהליך זה מחייב את גיוס התושבים להליך הדיגיטלי לצורך הבנת הצרכים במסגרת הטרנספורמציות הדיגיטליות הקיימות.

עיריית נתניה שמה לעצמה יעד מרכזי בהצבת התושבים במרכז,  וזאת דרך ניתוח צרכי התושבים והשקעה באפיקים הטכנולוגים השונים לשיפור איכות חייהם תוך שימוש מרבי בטכנולוגיותמידע ותקשורת לשיפור התפקוד, הניהול והפיקוח על מגוון מערכות ושירותים מתוך תפיסת ecosystem ושיתוף מידע. עיר חכמה אמיתית יודעת לאסוף, לנתח ולהפיק מסקנות ודרכי פעולהעתידיות מול התושבים מהמידע העירוני הזמין ומחוצה לו.

פרוייקטים מרכזיים בשנים האחרונות כוללים מערכת ניהול עיר חכמה, העמקת התקשורת הרב ערוצית את מול התושבים, אוגדן תשתיות לעיר חכמה, מערך כלי רכב חשמליים ואופניים שיתופיים, חניה חכמה, בקרת רמזורים ועוד.

אלון אופיר, סגן מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע, מרכז תחום עיר חכמה ומנהל השירותים הדיגיטליים העירוניים.

לאתר העירייה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן