“פורום ערים חכמות”: יחסי מרכז-פריפריה

17/08/2018

Tel Aviv

אירוע מיוחד: CityZoom, מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה ומרכז העיר מתכבדים להזמינך למפגש באוניברסיטת תל אביב: המעגל הראשון של החוקרים/ות והפעילים/ות בנושאי ערים ועירוניות

לפרטי האירוע באתר: https://urban.tau.ac.il/events/Forum_2018-06-17

סדר יום:

15:00-15:10
דברי פתיחה: אופיר פינס, CityZoom

15:10-15:30
הרצאה פותחת: פרופ’ יובל פורטוגלי, “מרכז העיר”, המרכז לחקר העיר והעירוניות

15:30-15:50
ד”ר טל רביב, מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה: “תחבורה ציבורית גמישה”

15:50-16:10 הפסקה

16:10-17:20
איך ניתן לקרב את הפריפריה למרכז באמצעות טכנולוגיה חכמה.
דיון בהנחיית פרופ’ עירד בן-גל: פרויקט ערים חכמות תל אביב-סטנפורד.
הקדמה: דוברים יציגו את תמונת העולם העולה מהמחקר ומהעשייה, כדי לאפשר חיבור בין חידושים טכנולוגיים לבין התכנון המסורתי והידע הקיים בתחומים השונים.

17:20-17:30 הפסקה

17:30-18:40
איך ניתן לקרב את הפריפריה למרכז באמצעות החלטות מדיניות.
דיון בהנחיית אופיר פינס: המכון לשלטון מקומי ו-CityZoom.
הקדמה: דוברים יציגו את תמונת העולם העולה מהמחקר ומהעשייה, כדי להבהיר מהן ההשפעות הרצויות והלא-רצויות שיכולות להיות לצעדי מדיניות מול מגוון בעלי עניין.

18:40-19:00 סיכום

Sneak Peek

Close Menu
Skip to content